گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۲۲

 

ای لعل لبت معدن شکر چیدنوز چشم تو نور نامصور دیدن
مه گردانست و برک که گردانستفرقست بسی میان هر گردیدن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی