گنجور

شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۱۴

 

تا چند برو ز ذکر افسرده ام
تاکی صفتت بادل پژمرده کنم
ناکرده نماز را قضا کردم لیک
کز عمر بود قضای این کرده کنم


متن کامل شعر را ببینید ...

شمس مغربی