گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۱۷

 

ای من ز پیت بخون بپرورده دو چشم
وز موج سرشک بر سر آورده دو چشم
من کرده دو چشم چار در آرزویت
تو از پی دیدنم یکی کرده دو چشم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل