گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۸۶

 

اگر عاشق را فنا و مردن باشدیا در ره عشق جان سپردن باشد
پس لاف بود آنچه بگفتند که عشقاز عین حیات آب خوردن باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی