گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۴۶

 

توبه کردم ز توبه کردن ای جاننتوان ز قضا کشید گردن ای جان
سوگند بسر می‌نبرم لیک خوش استسوگند به نام دوست خوردن ای جان


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی