گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۶

 

افسوس که کس با خبر از دردم نیست
آگاه ز حال چهرهٔ زردم نیست
ای دوست برای دوستیها که مراست
دریاب که تا درنگری گردم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر