گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۳۲

 

آن کس که همیشه دل پر از دردم از اوبا سینهٔ ریش و با رخ زردم از او
امروز بناز او بری بر من زدالمنة لله که بری خوردم از او


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۳۳

 

آن لاله رخی که با رخ زردم از اووان داروی دردی که همه دردم از او
یک روز به بازار بری بر من زدباور نکند کس چه بری خوردم از او


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی