گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۹۴

 

من لایق عشق و درد عشق تو نیم
زنهار که هم نبرد عشق تو نیم
چون آتش عشق تو بر آرد شعله
من دانم و من که مرد عشق تو نیم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر