گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۷۵

 

ای خاک درت ز آب کوثر خوشتراندر ره تو پای من از سر خوشتر
چون بانگ دف عشق ترا ماه شنیدمه گشت دو تا و گفت چنبر خوشتر


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۹۸

 

دست و دل ما هرچه تهی‌تر خوشترو آزادی دل ز هرچه خوشتر خوشتر
عیش خوش مفلسانه یک چشم زدناز حشمت صد هزار قیصر خوشتر


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی