گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۲۱

 

هر مطرب کو نیست ز دل دفتر خوانآن مطرب را تو مطرب دفتر خوان
گر چهرهٔ نهان کرد ز تو بیت و غزلگر خط خوانی ز چهرهٔ ما برخوان


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی