گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲

 

ای دریا دل تو گوهر و مرجان رادرباز که راه نیست کم خرجان را
تن همچو صدف دهان گشاده است که آهمن کی گنجم چو ره نشد مرجان را


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی