گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۴۲

 

با چشم تو باد چشم عبهر بکند
سودای تو مرغ عقل را پر بکند
ور گل نه باندام کند خدمت تو
هم باد صباش پوست از سر بکند


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل