گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۷۲

 

بار دگر این خسته جگر باز آمدبیچاره به پا رفت و به سرباز آمد
از شوق تو بر مثال جانهای شریفسوی ملک از کوی بشر بازآمد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی