گنجور

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۱۵۰

 

از نور ازل دلت منور بادا
اسرار ابد در او مصور بادا
بی آنکه عنان عزم تابی سویی
ملک همه عالمت مسخر بادا


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی