گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «رایدچهعجب»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۵

 

گر شاخ صبوری به بر آید چه عجب

ور محنت دوری به سر آید چه عجب

چون دل که خلاصه وجود است آنجاست

تن نیز اگر بر اثر آید چه عجب


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی