گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۰۸

 

نرگس که مرا در نظر آمد چشمش
وز هرچه خوشست خوشتر آمد چشمش
در خوبی اگر چه بر سر آمد چشمش
با چشم توهم برو درآمد چشمش


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل