گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۱

 

از بحر کف تو چون برامد تیغت
نشگفت که پر ز گوهر آمد تیغت
از بس که دوید در قفای دشمن
از تیزی خویش در سر آمد تیغت


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل