گنجور

ظهیر فاریابی » رباعیات » شمارهٔ ۷۹

 

کو دیده که خون جگر آرم با او
یا صبر که روزی به سر آرم با او
کو شیفته ای و تیره روزی چون من
تا در غم او دمی بر آرم با او


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی