گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۱۱

 

گفتم چشمم گفت سحابی کم گیرگفتم جگرم گفت سرابی کم گیر
گفتم که دلم گفت کبابی کم گیرگفتم که تنم گفت خرابی کم گیر


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۴۳

 

گفتم که: دلم، گفت: کبابی کم گیر
گفتم: چشمم، گفت: سرابی کم گیر
گفتم: جانم، گفت: که در عالم عشق
بسیار خرابست، خرابی کم گیر


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر