گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۳

 

آنکس که ترا به چشم ظاهر دیده استبر سبلت و ریش خویشتن خندیده است
وانکس که ترا ز خود قیاسی گیردآن مسکین را چه خارها در دیده است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱۵

 

در من غم شبکور چرا پیچیده استکوراست مگر و یا که کورم دیده است
من بر فلکم در آب و گل عکس منستاز آب کسی ستاره کی دزدیده است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی