گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۰۹

 

ای باغ خدا که پر بت و پر حوریاز چشم خلایق اینچنین چون دوری
ای دل نچشیده‌ای می منصوریگر منکر آن باغ شوی معذوری


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۴۷

 

ای طالب دنیا تو یکی مزدوریوی عاشق خلد ازین حقیقت دوری
ای شاد بهر دو عالم از بی‌خبریشادی غمش ندیده‌اش معذوری


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۵۴

 

ای ماه اگرچه روشن و پرنوریاز روشنی روی بت من دوری
وی نرگس اگرچه تازه و مخموریرو چشم بتم ندیده‌ای معذوری


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی