گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۱۰

 

تا پیش تو ای شمع چگل مردودم
با دود دل از سوختگان معدودم
از آه دل ایستاده بر سر دودم
از آه همانا الف ممدودم


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی