گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۳۷

 

از عشق تو من بلند قد می‌گردموز شوق تو من یکی به صد می‌گردم
گویند مرا بگرد او می‌گردیای بیخبران بگرد خود میگردم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۵۴

 

انگورم و در زیر لگد می‌گردمهر سوی که عشق می‌کشد می‌گردم
گفتیکه به گرد من چرا می‌گردگرد تو نیم به گرد خود می‌گردم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی