گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۳۱

 

خصمت که ره قضای بد می جوید
پیکارة تو نه از خرد می جوید
بر تیغ تو کرد خویشتن را عرضه
بیچاره در اب مرگ خود می جوید


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل