گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۱۳

 

تا خاک قدوم هر مقدم نشویسالار سپاه نفس و آدم نشوی
تا از من و مای خود مسلم نشویبا این ملکان محروم و همدم نشوی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی