گنجور

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۲۵

 

ای جام لب نگار می دار به دست
با او چو خوش آورید این کار بدست
بادا زلب یار قدح مالامال
کاورد به خون دل لب یار به دست


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی