گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۵۶

 

این قوم بجز غصه و دردت ندهد
جز خون جگر هیچ بخودت ندهند
بسیار چو تیغ اگر زنی سر برسنگ
تا گرم نباشی آب سردت ندهند


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل