گنجور

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۹۷

 

یک رنج تحمل کنی از صد برهی
چون نیک شوی ز صحبت بد برهی
چون نفس تو با تو هیچکس را بد نیست
فارغ شوی از بدی گر از خود برهی


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی