گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۰۷

 

ای در طلب گره‌گشائی مردهدر وصل بزاده وز جدائی مرده
ای در لب بحر تشنه در خواب شدهو اندر سر گنج از گدائی مرده


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب سیزدهم: در ذمِّ مردمِ ب‍یحوصله و معانی كه تعلّق به » شمارهٔ ۸

 

ای در طلب گره گشائی مرده

در وصل بزاده در جدائی مرده

ای بر لب بحر، تشنه، با خاک شده

وی بر سر گنج در گدائی مرده


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸۳

 

ای در طلب گره گشایی مرده
در وصل فتاده وز جدایی مرده
ای بر لب بحر تشنه در خواب شده
ای بر سر گنج وز گدایی مرده


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی