گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۶۹

 

ای بحر کف تو چون امل پنهاور
لطف تو میان آب و آتش داور
روزی که کفت داروی حرمان بخشد
از حال من شکسته دل یادآور


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل