گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۹۶

 

گر تیغ اجل مرا کند بی‌سر و جاندر حسن برآیم ز زمین صد چندان
از خاک چو جمله دانه‌ها میرویدهم دانهٔ آدمی بروید میدان


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۲

 

حیوان ز نبات است و نبات از ارکان
ارکان اثر گردش چرخ گردان
چرخ است به نفس قائم و نفس به عقل
عقل است فروغ نور مهر یزدان


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی