گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۱۴

 

حک کردنی است آنچه بنگاشته‌ام
افگندنی است آنچه برداشته‌ام
باطل بودست آنچه پنداشته‌ام
حاصل که به هرزه عمر بگذاشته‌ام


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر