گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۲۳

 

مائیم که دوست خویش دشمن داریماما دشمن هر عاشق و هر بیداریم
با قاصد دشمنان خود یاریمما دامن خود همیشه در خون داریم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی