گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۹۳

 

چون دم زدی از مهر رخ یار ای دلترتیب دم و قدم نگهدار ای دل
خود را به قدم ز غیر او خالی کنتا دم نزنی بی دم دلدار ای دل


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی