گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳

 

اول به هزار لطف بنواخت مراآخر به هزار غصه بگداخت مرا
چون مهره مهر خویش می‌باخت مراچون من همه از شدم بینداخت مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی