گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۰

 

از بسکه دل تو دام حیلت افراختخود را و ترا ز چشم رحمت انداخت
مانندهٔ فرعون خدا را نشناختچون برق گرفت عالمی را بگداخت


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۸

 

تا پای تو رنجه گشت و با درد بساخت
مسکین دل رنجور من از درد گداخت
گویا که ز روز گار دردی دارد
این درد که در پای تو خود را انداخت


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر