گنجور

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۳۱

 

افسرده دمان عهد ما، رشک یخند
با خلش ؟ میخ نعل بند زنخند
غارتگه ربزه شاعران مزرع ماست
این جانوران، مزرع ما را ملخند


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی