گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۷۴

 

خندید فرح تا بزنی انگشتکگردید قدح تا بزنی انگشتک
بنمودت ابروی خود از زیر نقابچون قوس قزح تا بزنی انگشتک


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی