گنجور

شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۳۳

 

در جمله صور عابد و معبود توئی
زان روی که هم ساجد و مسجود توئی
زان روی که هر که عابد و معبود است
موجود یقین بدان که موجود توئی


متن کامل شعر را ببینید ...

شمس مغربی