گنجور

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۵۷

 

ای آنکه کنی کون و مکانرا محدثپاکی و منزهی ز نسیان و حدث
جز فکر تو در سرم همه عین خطاستجز ذکر تو بر زبان ضلالست و عبث


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۳۰

 

تا چند کنی بحث قدیم و محدث
تا چند دهی شرح معاد و مبعث
یک عین قدیم بین در اطوار ظهور
آنگاه بدوز لب که تم المبحث


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی