گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۲

 

ای کرده زبون، ناز شجاع تو، مرا
افکنده به صد رنج، نزاغ تو، مرا
تا خیزم و آیمت در آغوش اجل
گشست است به تکلیف وداع تو مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی