گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۹۴

 

آنرا که رسول دوست پنداشتمشمن نام و نشان دوست درخواستمش
بگشاد دهانرا که بگوید چیزیاز غایت غیرت تو نگذاشتمش


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی