گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۱۷

 

قومی که حقست قبلهٔ همتشان
تا سر داری مکش سر از خدمتشان
آنرا که چشیده زهر آفاق زدهر
خاصیت تریاق دهد صحبتشان


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر