گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۵۶۹

 

ای تازه نهال سایه‌پرور بازآی
شهباز من از صید کبوتر بازآی
چون نور نظر که بازگردد به مژه
در چشم زدن به دیده تر بازآی


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی