گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۶۹

 

علم فقها ز شرع و سنت باشدحکم حکما بیان حجت باشد
لیکن سخنان اولیای ملکوتاز کشف و عیان نور حضرت باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی