گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۲

 

امشب ز برای دل اصحاب مخسبگوش شب را بگیر و برتاب مخسب
گویند که فتنه خفته بهتر باشدبیدار بهی تو فتنه مشتاب مخسب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی