گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۶

 

ای آب حیات قطره از آب رختوی ماه فلک یک اثر از تاب رخت
گفتم که شب دراز خواهم مهتابآن شب شب زلف تست و مهتاب رخت


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی