گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲۰

 

گر غره به عمری به تبی برخیزد
وین روز جوانی به شبی برخیزد
بیداد مکن که مردم آزاری تو
در زیر لبی به یا ربی برخیزد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر