گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۵۵

 

عرفی منم آن که دوزخم بت شکن است
روزم ز هجوم تیره گی شب شکن است
امیدم اگر حاملهٔ حرمان زاست
بپذیرم اگر سپاه مطلب شکن است


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی