گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹۳

 

ای آنکه سپهر را پر از ابر کنی
وز لطف نظر به سوی هر گبر کنی
کردند تمام خانه‌های تو خراب
ای خانه خراب تا به کی صبر کنی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر